Avdrag

Avdragslexikon

Här hittar du ett avdragslexikon, dvs. en lista i bokstavsordning över vad man oftast begär avdrag för. Du kan alltså se både vad du får och vad du inte får göra avdrag för. Listan är inte fullständig.

Här kan du också läsa om vilka ökade levnadsomkostnader man får göra avdrag för vid tjänsteresor, tillfälliga arbeten och dubbel bosättning.

För inkomståren 2011 och 2012

A  B  C  D  E  F  G  H  IJ  K  L  M  N O P  Q  R  S  T  U  V  W X Y Z  ÅÄÖ
Viktigt att komma ihåg är att du bara får avdrag för de utgifter som varit nödvändiga för att utföra ditt arbete. Det betyder att privata levnadskostnader inte är avdragsgilla. Via de länkade bokstäverna ovan kommer du till sidorna med sammanställningar av en del vanliga yrkanden om avdrag, i bokstavsordning.

Ökade levnadskostnader

Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och småutgifter. Du kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller ett schablonbelopp.

Förkortningar:

RÅ Regeringsrättens årsbok
RRK Rättsfall från Regeringsrätten och kammarrätterna

 

Social tagging: > >

Comments are closed.