Archives for avdrag

Att tänka på inför årsskiftet

Snart är det nytt år och det finns vissa saker som man bör tänka på inför årsskiftet för att få göra avdrag i årets deklaration.

Att tänka på inför årsskiftet

Snart är det nytt år och det finns vissa saker som man bör tänka på inför årsskiftet för att få göra avdrag i årets deklaration.

– Att betala in pensionspremier, kvitta aktievinster mot aktieförluster och betala rot- eller rutarbete senast nyårsafton är några saker som man ska tänka på om man vill göra något avdrag i årets deklaration, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Pensionssparande

Den som pensionssparar har rätt till avdrag med max 12 000 kronor per år. Pensionen skattar man för när man tar ut den även om man inte har fått avdrag för inbetalda premier. Betala in pensionsförsäkringspremier i god tid före årsskiftet så att uppgifterna kommer med i den förtryckta deklarationen.

Räntor, värdepapper och investeringssparkonto

Den som har räntor som har förfallit till betalning ska betala räntorna innan årsskiftet för att få avdraget i nästa deklaration. Om man har sålt aktier eller aktiefonder under 2012 kan man kvitta vinsten mot en förlust om båda görs under 2012. Ska man sälja värdepapper så ska det göras i god tid så att affären är slutförd före årsskiftet.

Rot- och rutavdrag

Den som vill ha skattereduktion för 2012 måste ha betalat det utförda arbetet under 2012. Om arbetet utfördes under 2012 men fakturan betalas under 2013, kommer skattereduktionen att komma med i deklarationen som man lämnar 2014.

Om du betalar för arbete i förskott under 2012 krävs det att arbetet är utfört senast den 31 januari 2013 samt att utföraren ansökt om utbetalning senast den 31 januari 2013 för att man ska kunna få preliminär skattereduktion för 2012. I Skatteverkets app kan man med mobilt bank-id enkelt se hur mycket man har utnyttjat av sina rot- och rutavdrag och om utföraren har ansökt om och fått utbetalning. Man hittar även dessa uppgifter via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

Försäljning av fastighet och bostadsrätt

Den som ska sälja fastighet eller bostadsrätt ska tänka på att det är dagen för köpekontraktet, och inte tillträdesdatum, som avgör vilket år som affären ska deklareras.

Nya skattetabeller

På Skatteverkets webbplats finns de nya skattetabellerna och skattesatserna för 2013 och man kan gå in och se hur mycket man ska betala i preliminärskatt.

Bil och resor

Här hittar du information om bilförmån och fordonsskatt. Här finns till exempel Skatteverkets tjänst Bilförmånsberäkning där du kan räkna fram ditt bilförmånsvärde.

Skatteverket är beskattningsmyndighet för fordonsskatt. Här kan du därför också läsa om vem som ska betala fordonsskatt och för vilka fordon. Observera att det är Transportstyrelsen som ansvarar för vägtrafikregistret, skickar ut inbetalningskort för fordonsskatten och följer upp betalningen.

Här hittar du också viss information om trängselskatt. Mer kan du läsa på Transportstyrelsens webbplats. Det är även Transportstyrelsens kundtjänst som svarar på frågor om trängselskatt.

Läs mer på skatteverkets hemsida:

Frågor & svar

 

Avdrag

Avdragslexikon

Här hittar du ett avdragslexikon, dvs. en lista i bokstavsordning över vad man oftast begär avdrag för. Du kan alltså se både vad du får och vad du inte får göra avdrag för. Listan är inte fullständig.

Här kan du också läsa om vilka ökade levnadsomkostnader man får göra avdrag för vid tjänsteresor, tillfälliga arbeten och dubbel bosättning.

För inkomståren 2011 och 2012

A  B  C  D  E  F  G  H  IJ  K  L  M  N O P  Q  R  S  T  U  V  W X Y Z  ÅÄÖ
Viktigt att komma ihåg är att du bara får avdrag för de utgifter som varit nödvändiga för att utföra ditt arbete. Det betyder att privata levnadskostnader inte är avdragsgilla. Via de länkade bokstäverna ovan kommer du till sidorna med sammanställningar av en del vanliga yrkanden om avdrag, i bokstavsordning.

Ökade levnadskostnader

Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och småutgifter. Du kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller ett schablonbelopp.

Förkortningar:

RÅ Regeringsrättens årsbok
RRK Rättsfall från Regeringsrätten och kammarrätterna