Archives for Bolagsverket

Bolagsverket lämnar in hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag

Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation.

100 000 digitala årsredovisningar till Bolagsverket under 2020

Fler och fler skickar in sin årsredovisning digitalt. I december 2020 nåddes milstolpen 100 000 digitalt inskickade årsredovisningar till Bolagsverket, mer än dubbla antalet som kom in under 2019.

Erik Janzon ny rättschef på Bolagsverket

​Erik Janzon, nuvarande rättschef på E-hälsomyndigheten, blir Bolagsverkets nye rättschef och tillträder under våren 2021.

Stor ökning av nyregistrerade företag – Bolagsverket förstärker organisationen

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket har ökat under hela 2020 och bara under oktober månad ökade nyregistreringen med över 20 procent. För att svara upp tillsvidareanställer nu Bolagsverket 18 handläggare och en sektionschef till årsredovisningsavdelningen som bildar en ny sektion.

Lyckad hearing med företagarna om standardiserad företagsrapportering, SBR

​I regeringsuppdraget för digital inlämning av årsredovisningar genomfördes en hearing 15 oktober där svenska företagare fick ge sin syn på standardiserad företagsrapportering, SBR. Alla deltagare såg stora vinster i en ökad digital inrapporteringskedja till det offentliga.

NSG ska göra livet enklare för Nordens företag

Nytt steg mot digitalt ekosystem för finansiell information i Norden.
Nordens näringsministrar har godkänt 8 insatser som ska få fart på ekonomin efter covid-19. I initiativen ingår en satsning på Nordic Smart Government, ett samarbetsprogram som ska underlätta för nordens små- och medelstora företag genom att digitala system kopplas ihop, så att affärsdata enklare kan delas och rapporteras in.

Bolagsverket varslar 40 om uppsägning

Bolagsverket i Sundsvall har idag efter förhandlingar med de fackliga parterna varslat 40 medarbetare om uppsägning på grund av ekonomisk arbetsbrist. Anledningen är ett ansträngt ekonomiskt läge där kostnads­besparingar är nödvändiga för att säkra finansieringen framåt. Personalneddragningen omfattar främst funktioner inom stöd och utveckling, handläggande arbetsuppgifter berörs inte.

Bolagsverket slutredovisar ekobrottsuppdrag till regeringen

Bolagsverket vill ha ett utökat brottsförebyggande uppdrag, stöd för att avregistrera falska företrädare och målvakter i företag samt bättre möjligheter att dela information med brottsbekämpande myndigheter för att motverka ekonomisk brottslighet och göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg. Idag lämnade Bolagsverket in sin slutrapport på regeringens uppdrag.

Första steget mot ett digitalt ekosystem – digital inlämning av årsredovisning

​Den 15 maj möttes de nordiska näringsministrarna i Stockholm. Där presenterade Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg visionen om ett framtida nordiskt ekosystem för ekonomisk- och finansiell data – Nordic Smart Government. Digital inlämning av årsredovisning är det första steget i Sverige mot ett ekosystem för finansiell information som kommer att ge stor nytta för företagare.

Bolagsverket lanserar app för enklare företagande

Nu lanserar Bolagsverket en app där företagare får tillgång till sina företagsuppgifter direkt i mobilen, helt kostnadsfritt. Appen är en del i Bolagsverkets arbete med att förenkla för företagare i deras vardag.
Appen finns fr om 3 maj för nedladdning i App Store och Google Play, sök efter ”Bolagsverket”.