NSG ska göra livet enklare för Nordens företag

Nytt steg mot digitalt ekosystem för finansiell information i Norden.
Nordens näringsministrar har godkänt 8 insatser som ska få fart på ekonomin efter covid-19. I initiativen ingår en satsning på Nordic Smart Government, ett samarbetsprogram som ska underlätta för nordens små- och medelstora företag genom att digitala system kopplas ihop, så att affärsdata enklare kan delas och rapporteras in.

Social tagging: >

Comments are closed.