Archives for eu-handel

Tidigare momsdeklaration för företag med EU-handel

Tidigare momsdeklaration för företag med EU-handel

Alla företag som haft EU-handel under 2013 och redovisar momsen en gång om året måste lämna momsdeklarationen och betala momsen senast den 26 februari i år.
– Det är nytt datum i år och det räcker med en enda försäljning eller inköp till eller från ett annat EU-land för att man ska anses bedriva EU-handel, säger Susanne Malmborg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Från och med i år ska all moms redovisas i en momsdeklaration. Momsen redovisas således inte i inkomstdeklarationen, vilket man har kunnat göra tidigare.

Det är viktigt att hålla koll på när momsen ska vara betald och redovisad. För de företag som redovisar moms en gång per år och har kalenderåret som beskattningsår gäller följande:

  • 26 februari: sista dag för företag som haft EU-handel att betala moms och lämna momsdeklaration. Detta datum gäller även de företag som av andra skäl måste redovisa och betala moms senast den 26 februari, till exempel handelsbolag och kommanditbolag.
  • Övriga företag betalar momsen och lämnar momsdeklarationen i samband med inkomstdeklarationen.

Företag som har en omsättning på högst en miljon kronor redovisar som tidigare momsen per beskattningsår. Dessa företag får automatiskt en momsdeklaration under januari månad om de lämnat en periodisk sammanställning eller köpt varor eller tjänster från andra EU-länder. Undantaget är om man börjat handla med EU-länder först i september 2013. Då kan det hända att Skatteverket inte känner till det än och därför inte skickar någon momsdeklaration i tid.

– Har man haft EU-handel men inte fått en momsdeklaration senast under första veckan i februari 2014 måste man kontakta Skatteverket. Detta gäller även de som av annan anledning ska redovisa och betala moms senast den 26 februari och inte fått en deklaration, säger Susanne Malmborg.

Om man har haft EU-handel under beskattningsåret men lämnar sin momsdeklaration först i samband med inkomstdeklarationen finns grund för Skatteverket att påföra förseningsavgift och kostnadsränta.

De som ska lämna momsdeklarationen senast den 26 februari kan redan nu lämna den via Skatteverkets e-tjänst.