Archives for immaterialrätt

Ny patent- och marknadsdomstol ger förutsättningar för effektiv konkurrens

PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg reflekterar över Justitidepartementets förslag till en ny patent- och marknadsdomstol

Som generaldirektör för Patent- och registreringsverket är det med glädje jag tar del av justitieministerns inlägg på temat innovationer och immaterialrätt.

Justitieminister Beatrice Ask vill förbättra och förenkla förutsättningarna för entreprenörer och uppfinnare, som i det här fallet genom tydliga regler och en rättssäker domstolsprövning. Ur min synvinkel finns många fördelar med en koncentration av immaterialrättsliga mål. Processerna blir mer överblickbara och de som arbetar med målen får en större möjlighet att specialisera sig.

På PRV välkomnar vi de initiativ och förslag som regeringen har inom immaterialrättsområdet. Särskilt viktigt och positivt är förslaget till Lagrådet om att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Det minskar sökandens översättningskostnader. Det betyder att det mer naturligt att behålla sin ansökan i Sverige och få ett nationellt patent eftersom arbete och kostnaderna för översättning försvinner. Det är väldigt bra för Sverige och svenska företag.

Att förbättra och förenkla förutsättningarna för dem som söker patent är en nyckelfråga för oss på PRV och för svensk tillväxt. Vi ser med tillförsikt fram emot förslaget på en ny patentlag som redovisas i sommar.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

 

Immaterialrätt i utvecklingsländer

När immaterialrätt diskuteras i media, eller för den delen i andra sammanhang, ligger ofta fokus på den konflikt som finns mellan förespråkare för immaterialrätt och motståndare till densamma – framför allt när det gäller fildelning över Internet och, något mindre … Läs mer

Modeprodukters rättsliga skydd mot plagiat

Det rättsliga skyddet för modeprodukter är viktigt för att modeföretag ska kunna dra kommersiell nytta av sina märkesprodukter. Ett företags konkurrensmedel, exempelvis en attraktiv och trendriktig klädesdesign, blir i dagsläget mycket snabbt imiterat av konkurrenter om företaget inte på rättslig … Läs mer

En möbelformgivare undrar om patent

“ Jag är möbelformgivare och har arbetat med att utveckla ett bord under en längre tid. Konstruktionen har hela tiden förbättrats och nu har jag hittat den bärande idén. Min senaste prototyp vill jag gärna visa upp på möbelmässan för … Läs mer

Om immaterialrätt – boktips för det nya året

Nytt år och ny härlig läsning! Här ges ett litet urval av böcker som belyser immaterialrätten ur olika aspekter. Böckerna finns att läsa på PRV:s bibliotek. Vårt bibliotek kan erbjuda ytterligare vägledning kring böcker och informationstjänster kring immaterialrätt som kan användas i olika slags undervisning. För … Läs mer

Viktigt att skydda tillgångar

Flera företagare trotsade snöyran och samlades kl 07:30 på Faxepark i Söderhamn för ett frukostseminarium om immateriella tillgångar och hur de kan vara en konkurrensfördel. Skydd för patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt diskuterades. Frågan var hur man genom strategisk hantering … Läs mer

Affärsrådgivare samlas på kurs

Idag har vi en heldagskurs för rådgivare som arbetar med företagare, innovatörer och kreatörer. Vi pratar om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Hittills har Markus Dahlberg från PRV talat om vad vi egentligen menar med immateriella tillgångar. Deltagarna delades in … Läs mer

Använd dina rättigheter!

Uppfinnarna är slut för i kväll och vi ser med spänning fram emot nästa episod. Vi har haft vår kundtjänst kvällsöppen och jag har lyssnat på de kunder som ringt in för att få svar på sina funderingar. Vad ska … Läs mer