Archives for Inkomstdeklaration

Nya momsregler 2013

 

Här hittar du en sammanfattning av viktiga momsnyheter för 2013.

2 maj 2013 – sista tillfället att redovisa momsen i inkomstdeklarationen

Enligt den nya skatteförfarandelagen upphör möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen. Men om du har ett räkenskapsår som börjat före den 1 februari 2012 kan du redovisa momsen för 2012 i inkomstdeklarationen.

Juridiska personer som har börjat sin verksamhet under 2012 och har ett första förkortat räkenskapsår som slutar 30 september 2012, 31 oktober 2012, 30 november 2012 eller 31 december 2012 kan också redovisa momsen i inkomstdeklarationen för år 2012.

Omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

Från och med den 1 januari 2013 ska företag som bedriver handel med avfall och skrot av vissa metaller börja tillämpa omvänd skattskyldighet vid redovisning och betalning av moms. De nya bestämmelserna gäller bara vid handel mellan företag. Du kan läsa mer via länken nedan samt i broschyren Omvänd skattskyldighet för handel med avfall och skrot från vissa metaller (SKV 564).

Nya bestämmelser för fakturering och bevarande av fakturor

De nya bestämmelserna om fakturering ínförs från och med den 1 januari 2013 och är bl.a. följande:

– Det införs regler om när de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas.
– Det införs en sista dag för utfärdande av faktura vid unionsintern handel med varor och tjänster.
– Kraven på fakturans innehåll förenklas och förtydligas när det gäller självfakturering, omvänd skattskyldighet och tillämpning av vinstmarginalbeskattning.
– Det förtydligas att en kreditnota också får utfärdas i form av en förenklad faktura.
– Vid omräkning av momsbeloppet i fakturan införs två alternativa omräkningskurser.
– Det förtydligas att den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden.

Nya bestämmelser om beskattningsland vid långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är näringsidkare

Från och med den 1 januari 2013 börjar nya regler om beskattningssland vid långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är näringsidkare att gälla. Enligt de nya reglerna är sådana tjänster omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i. Speciella regler gäller dock vid långtidsuthyrning av fritidsbåtar där beskattningslandet under vissa förutsättningar kan vara det land som båten levereras i.

 

Dags att deklarera?

 

När kommer blanketten?

Deklarationsblanketterna skickas ut med post i början av april. Har du inte fått din deklarationsblankett senast den 13 april kan du beställa en blankett via Skatteverkets beställningstjänst.

Utskicken sker inte områdesvis, så du behöver inte bli orolig om du inte får din blankett samtidigt som övriga familjemedlemmar eller dina grannar.

Sista dag att lämna in deklarationen är den 2 maj 2012 för både företag och privatpersoner.

För dig som är bosatt utomlands är sista dagen den 31 maj 2012.

Skatteåterbäring redan före midsommar

Löntagare, pensionärer och enskilda näringsidkare kan få skatteåterbäringen redan före midsommar. Men då måste du deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon och anmäla bankkonto senast den 2 maj.Om din deklaration har tagits ut för granskning och inte har blivit klar, kommer du kanske inte att få dina pengar före midsommar.

Hur ska jag deklarera?

Du kan deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten.

Vilken  blankett gäller för mig?

Alla privatpersoner och dödsbon deklarerar på Inkomstdeklaration 1.
Privatpersoner som driver näringsverksamhet ska redovisa inkomst av näringsverksamhet på särskild N-bilaga.

Juridiska personer (till exempel aktiebolag och handelsbolag) ska lämna Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4.

Vad ska jag deklarera?

Du ska deklarera de inkomster som du har haft under 2011. Den deklarationsblankett som du får hemskickad är till stora delar redan ifylld av Skatteverket. Om alla uppgifter stämmer behöver du bara godkänna inkomstdeklarationen.

Vill du räkna ut din skatt?

Du kan använda skatteuträkningsprogrammet för att räkna ut din slutliga skatt.

Har du betalat in för lite skatt?

Om du upptäcker att den preliminära skatt som du har betalat under året inte kommer att räcka till att betala den slutliga skatten kan du göra en extra inbetalning.

Få pengar tillbaka

Du som har anmält konto *
När kommer slutskattebeskedet? När får du pengarna?
juni (under förutsättning att du har e-deklarerat) vecka 23
augusti vecka 32
september vecka 36
december vecka 49
Du som inte har anmält konto *
När kommer slutskattebeskedet? När får du pengarna?
augusti vecka 33
september vecka 37
december vecka 50

* Med konto menas bankkonto, personkonto, plusgirokonto eller bankgiro. OBS! Skatteåterbäring under 2 000 kr betalas bara ut automatiskt om du har anmält konto. Använd vår e-tjänst Skattekonto. Har du inte har anmält något konto står pengarna kvar på ditt skattekonto och ränteberäknas.

Betala in mer pengar

När kommer slutskattebeskedet? När ska du betala?
Pengarna ska finnas på Skatteverkets konto senast
augusti 12 november 2012
september 12 december 2012
december 12 mars 2013

Ytterligare information