Archives for skatteförfarandelagen

Ny deklarationstidpunkt för företag och föreningar

Från och med i år har företag, föreningar och stiftelser fyra nya deklarationstidpunkter. Först ut att deklarera är cirka 75 000 företag och föreningar som ska lämna sina deklarationer senast den 1 november i år. Inom de närmaste två veckorna kommer deklarationsblanketterna för dessa att skickas ut.

Den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft 1 januari 2012 medför att det blir fyra nya deklarationstidpunkter för juridiska personer från och med i år.

– För en del företag innebär det att de måste lämna in deklarationer två gånger i år, men det är bara just i år, säger Jim Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Följande nya deklarationstidpunkter gäller:

  • Bokslut 31 januari till 30 april – deklarera senast 1 november.
  • Bokslut 31 maj eller 30 juni – deklarera senast 15 december.
  • Bokslut 31 juli eller 31 augusti – deklarera senast 1 mars.
  • Bokslut 30 september till 31 december – deklarera senast 1 juli.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som lämnar hela deklarationen, inklusive bilagor, elektroniskt har ytterligare en månad på sig att deklarera.

Totalt finns cirka 700 000 juridiska personer som ska deklarera vid de fyra nya deklarationstidpunkterna. Det är till exempel aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare och dödsbon berörs inte av ändringarna, utan ska precis som tidigare deklarera senast den 2 maj.

  • Klicka härlänk till annan webbplats för att se hur många juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast den 1 november 2013.