Archives for april2012

PRV på Ungas Idétåg

Mellan 20 april och 11 maj deltar PRV på Ungas Idétåg. Tågturnén besöker 13 städer och startar med ett heldagsevent (kl 7-19) i Stockholm. Ungas Idétåg är en del av Tillväxtverkets och VINNOVAs gemensamma program Ungas Innovationskraft, som har som syfte att möjliggöra att fler unga vuxna mellan 18 och 30 förverkligar sina idéer och att tillvarata deras perspektiv för ökad innovationskraft i…