Archives for april2012

Nationella patent på engelska

Regeringens utredare Cecilia Renfors har lämnat ett förslag om att nationella svenska patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska av PRV. Patentkraven ska även i fortsättningen översättas till svenska, dock utan att översättningen har någon direkt rättslig verkan i det fall patentet beviljats på engelska. Sådana översättningar behöver inte lämnas in till PRV förrän strax före…

Markant minskning av nyregistrerade företag i mars

Det samlade nyföretagandet minskade markant i mars jämfört med förra året. Under mars månad nyregistrerades 5 478 företag på Bolagsverket jämfört med 7 063 i mars 2011, en minskning med 1 585 stycken eller -22,4 procent för de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Markant minskning av nyregistrerade företag i mars

Det samlade nyföretagandet minskade markant i mars jämfört med förra året. Under mars månad nyregistrerades 5 478 företag på Bolagsverket jämfört med 7 063 i mars 2011, en minskning med 1 585 stycken eller -22,4 procent för de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.