Resultat från PRV:s kundenkät

PRV genomför regelbundet en kundenkät i SCB:s regi, den mäter nöjd-kund-index (NKI). Årets mätning genomfördes under mars – april. Resultatet för i år är ett klart steg framåt! Från föregående mätning, som historiskt sett gav det lägsta värdet på NKI (62) som vi fått, har vi ökat med 7 enheter, till 69. Det är det högsta värdet vi erhållit och tangerar därmed toppnoteringen från 2008. Ser man…

Social tagging: >

Comments are closed.