Smarta e-tjänster förenklar när företag ska lämna uppgifter till myndigheter

30 av 38 grunduppgifter som myndigheter samlar in från företag kan återanvändas mellan myndigheter. Bolagsverket har i en undersökning tillsammans med 13 myndigheter kartlagt över 1000 uppgiftskrav och nära 100 miljoner ärenden. Goda förenklingsmöjligheter finns när företag lämnar uppgifter till myndigheter. En ökad användning av e-tjänster skulle spara miljoner åt både företag och myndigheter.

Social tagging: >

Comments are closed.