IP-Translatorfallet

Med anledning av EU-Domstolens dom i IP-Translatorfallet kommer PRV under vecka 26 att delta i en arbetsgrupp med övriga varumärkesmyndigheter. Målet är att hitta en gemensam tolkning av domen och en gemensam syn på frågan om skyddsomfång för befintliga registreringar, inneliggande ansökningar, anpassning av blanketter och formulär för nyansökningar. Inom samarbetet mellan OHIM och EU:s…

Social tagging: >

Comments are closed.