PCT-ansökningar och fax

PCT-ansökningar som inges fr o m 1 september via fax, med så bra kvalitet att publicering kan ske med fullgott resultat, behöver inte längre bekräftas genom originalhandlingar. Observera att detta enbart gäller fax och PCT-ansökningar, alltså inte e-post och inte heller nationella ansökningar.

Social tagging: >

Comments are closed.