Störningar i Svensk Patentdatabas under helgen

På grund av underhållsarbete i PRV:s databaser kommer sökningar med hjälp av patentklassystemen att ge otillförlitliga resultat från klockan 17 fredag den 28 september och några timmar framåt, eventuellt även på lördag förmiddag. Andra sökningar kommer inte att påverkas.

Social tagging: >

Comments are closed.