Det nya patentklassystemet CPC har publicerats

Vid årsskiftet kommer EPO:s klassystem ECLA att ersättas av CPC (Cooperative Patent Classification), som är baserat på ECLA och andra EPO-system och utvecklas gemensamt av EPO och USPTO. CPC kommer att innehålla cirka 250 000 grupper och blir alltså mer än tre gånger så stort som det internationella patentklassystemet IPC. De första klasslistorna har nu publicerats på CPC:s webbplats . CPC komm…

Social tagging: >

Comments are closed.