PRV turnerar med Innovationskraft Sverige

För att den nationella innovationsstrategin ska få genomslagskraft, hålls regionala möten runt om i landet. I dessa möten sätts ramarna för att främja tillväxt, och hur man konkret ska skapa förutsättningar för innovativa företag att växa och trivas. Projektet drivs av IVA tillsammans med respektive region. På mötena medverkar lokala och regionala intressenter och företag. Från den nationella…

Social tagging: >

Comments are closed.