Informationsavtal tecknat med Panama

Sverige har i dag undertecknat ett avtal med Panama, som ger Skatteverket möjlighet att utbyta information med landets skatteförvaltning. Panama figurerar inte sällan i upplägg där syftet är att undgå skatt. Avtalet är ett av många som ingåtts de senaste åren och Sverige saknar nu informationsutbytesavtal med bara ett fåtal skatteparadis.

Comments are closed.