Färre nya företag under 2012

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minskade med elva procent under 2012. Totalt registrerades 61 775 nya företag hos Bolagsverket under 2012, en minskning med 7 520 företag i de fyra vanligaste företagsformerna. Eftersom avregistreringarna också minskat så har dock det totala antalet verksamma företag ändå ökat med cirka 70 000 under de två senaste åren.

Social tagging: >

Comments are closed.