Handläggningen av tilläggsskyddsansökningar

En domstol i Wien, Österrike, har ställt två frågor till EU-domstolens angående tolkningen av “den dag då godkännande först gavs att saluföra produkten” i artikel 13 i förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd till patent på läkemedel. PRV:s praxis vid tillämpningen av artikel 13.1 är att räkna skyddstiden för tilläggsskyddet med utgångspunkt i den dag då första beslutet om marknadsgodkännan…

Social tagging: >

Comments are closed.