Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

PRV möter EPO och IT/Telekomindustrin

Den 13-14 november arrangerar PRV ett seminarium där EPO och representanter för IT- och telekomindustrin i Norden bjuds in. Dagarna ägnas bland annat åt erfarenhetsutbyte och diskussioner kring harmonisering mellan myndigheterna. Representanter från industrin är inbjudna för att ge sitt perspektiv och visa på framtidens utmaningar. Kontakt : Martin Lidén , enheten för kundrelationer.