Utredning föreslår att PRV blir centret för immateriella rättigheter i Sverige

I dag presenterar utredningen ”Immaterialrättens roll i innovationssystemet” sina förslag om hur immateriella tillgångar kan främja innovation och tillväxt. PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg ser positivt på förslagen som hon ser kommer att ge stora utvecklingsmöjligheter för PRV och en … Läs mer

Social tagging: > > > >

Comments are closed.