Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Ökat nyföretagande i maj

I maj ökade nyföretagandet i landet med 7,7 procent. Under maj nyregistrerades
5 155 företag på Bolagsverket jämfört med 4 786 i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Nyregistreringarna av aktiebolag ökade med 8 procent och antalet enskilda näringsidkare ökade med 10,8 procent.