Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Ökning av nyföretagandet i juni

I juni ökade nyföretagandet i landet med 14,9 procent. Under juni nyregistrerades
4 879 företag på Bolagsverket jämfört med 4 246 i fjol. För det första halvåret av 2015, perioden januari-juni, blev det totalt sett en ökning med 1,5 procent jämfört med 2014. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.