Nyföretagandet minskade i augusti

I augusti minskade nyföretagandet i landet med 1,8 procent. Under augusti nyregistrerades
4 914 företag på Bolagsverket jämfört med 5 004 i fjol.
Antalet nya aktiebolag ökade dock med 1,9 procent, och totalt sett har nyföretagandet hittills under 2015 ökat med 2,2 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Social tagging: >

Comments are closed.