Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Nya domstolar för immaterialrätt föreslås av regeringen

Regeringen kommer att lämna en proposition till riksdagen där de föreslår att Sverige ska införa domstolar som är särskilt inriktade på immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. – Det skapar nya möjligheter för svenskt näringsliv, säger Susanne Ås Sivborg, … Läs mer