Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Enklare att byta namn

Igår överlämnades en lagrådsremiss till regeringen om ändringar i namnlagen. Förslaget medför flera förändringar i namnlagen som syftar till att underlätta namnbyten för medborgarna. Förslaget innebär att Skatteverket blir den myndighet som hanterar namnärenden från och med 1 juli 2017. … Läs mer