Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Skatteverket vidtar åtgärder efter mediegranskning

Efter SVTs reportage i Uppdrag Granskning vidtar Skatteverket ett antal åtgärder. En intern utredning av verksledningens agerande ska genomföras med externt stöd. Skatteverkets motsvarighet till visselblåsarfunktion ska få en översyn och förtydligas, och myndighetens interna riktlinjer ska ses över.