Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Starkt första kvartal för nyföretagandet

Under första kvartalet av 2016 ökade registreringen av nya företag med 6,3 procent. Det är aktiebolagen som ökar, samtidigt som andra företagsformer minskar. I mars månad ökade antalet nya aktiebolag med 4,1 procent jämfört med i fjol. Sett till alla vanliga företagsformer blev dock nyföretagandet i landet oförändrat i mars. 5 317 företag nyregistrerades i år, exakt samma antal som i mars 2015.