Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Fokus Frankrike: Photoshoplagen

Från 1 oktober 2017 krävs att kroppsretuscherade bilder som används i reklam utförligen ska märkas. Läs mer