Privat och offentlig sjukvård ska behandlas lika i fråga om förmånsbeskattning