Patentinformation ett stöd i forskning kring antibiotikaresistens

#deglobalamålen –  Idag släpps PRV:s rapport ”Fighting antibiotic resistance – The importance of patent information when taking strategic action”.  Linus Plym Forshell, patentingenjör inom bioteknik, har skrivit rapporten.  Ett av FN:s globala mål är mål nummer 3: hälsa och välbefinnande. … Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.