Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag