Kraftig ökning av brottslighet kopplat till införsel och försäljning av hundar