Kraftig ökning av nyföretagandet i april

I april ökade nyföretagandet i landet med hela 29,9 procent. Totalt nyregistrerades 1 374 fler företag i april 2016 jämfört med april förra året. Nyföretagandet ökade i 19 av 21 län i landet och antalet nya aktiebolag ökade med 34,2 procent under april. Totalt sett har registreringen av nya företag ökat med 11,1 procent i landet under årets första fyra månader.

Social tagging: >

Comments are closed.