Inkomst från nordisk pension finns i specifikationen