Archives for april2024

”Nu fattar jag varför det är viktigt att betala skatt”

Världen behöver fler klimatsmarta innovationer

För att nå de globala hållbarhetsmålen 2030 behövs fler klimatsmarta innovationer. På den globala Immaterialrättsdagen 2024 lyfts betydelsen av immateriella rättigheter som ett strategiskt verktyg för hållbar utveckling.

Barn kan behöva deklarera och betala skatt

Tänk på att redovisa dricks om inte arbetsgivaren gjort det

Regeringsbeslut – Periodisk skrift flyttas till Mediemyndigheten

Regeringen har fattat beslut om att handläggningen av utgivningsbevis för periodiska skrifter ska överföras från PRV till Mediemyndigheten. Syftet är att förenkla för medieföretagen och minska kostnader.

Redan fler kontrollbesök än hela förra året

Sista minuten-tips till den som ännu inte har deklarerat

Kom ihåg att lämna samtycke om ni flyttar med barn

Att tänka på för dig som förlorat en närstående

Posta senast den 24 april om du vill lämna deklarationen på papper