Regeringsbeslut – Periodisk skrift flyttas till Mediemyndigheten

Regeringen har fattat beslut om att handläggningen av utgivningsbevis för periodiska skrifter ska överföras från PRV till Mediemyndigheten. Syftet är att förenkla för medieföretagen och minska kostnader.

Social tagging: >

Comments are closed.