Archives for Deklaration

Ny deklarationstidpunkt för företag och föreningar

Från och med i år har företag, föreningar och stiftelser fyra nya deklarationstidpunkter. Först ut att deklarera är cirka 75 000 företag och föreningar som ska lämna sina deklarationer senast den 1 november i år. Inom de närmaste två veckorna kommer deklarationsblanketterna för dessa att skickas ut.

Den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft 1 januari 2012 medför att det blir fyra nya deklarationstidpunkter för juridiska personer från och med i år.

– För en del företag innebär det att de måste lämna in deklarationer två gånger i år, men det är bara just i år, säger Jim Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Följande nya deklarationstidpunkter gäller:

  • Bokslut 31 januari till 30 april – deklarera senast 1 november.
  • Bokslut 31 maj eller 30 juni – deklarera senast 15 december.
  • Bokslut 31 juli eller 31 augusti – deklarera senast 1 mars.
  • Bokslut 30 september till 31 december – deklarera senast 1 juli.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som lämnar hela deklarationen, inklusive bilagor, elektroniskt har ytterligare en månad på sig att deklarera.

Totalt finns cirka 700 000 juridiska personer som ska deklarera vid de fyra nya deklarationstidpunkterna. Det är till exempel aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare och dödsbon berörs inte av ändringarna, utan ska precis som tidigare deklarera senast den 2 maj.

  • Klicka härlänk till annan webbplats för att se hur många juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast den 1 november 2013.

Att tänka på inför årsskiftet

Snart är det nytt år och det finns vissa saker som man bör tänka på inför årsskiftet för att få göra avdrag i årets deklaration.

Att tänka på inför årsskiftet

Snart är det nytt år och det finns vissa saker som man bör tänka på inför årsskiftet för att få göra avdrag i årets deklaration.

– Att betala in pensionspremier, kvitta aktievinster mot aktieförluster och betala rot- eller rutarbete senast nyårsafton är några saker som man ska tänka på om man vill göra något avdrag i årets deklaration, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Pensionssparande

Den som pensionssparar har rätt till avdrag med max 12 000 kronor per år. Pensionen skattar man för när man tar ut den även om man inte har fått avdrag för inbetalda premier. Betala in pensionsförsäkringspremier i god tid före årsskiftet så att uppgifterna kommer med i den förtryckta deklarationen.

Räntor, värdepapper och investeringssparkonto

Den som har räntor som har förfallit till betalning ska betala räntorna innan årsskiftet för att få avdraget i nästa deklaration. Om man har sålt aktier eller aktiefonder under 2012 kan man kvitta vinsten mot en förlust om båda görs under 2012. Ska man sälja värdepapper så ska det göras i god tid så att affären är slutförd före årsskiftet.

Rot- och rutavdrag

Den som vill ha skattereduktion för 2012 måste ha betalat det utförda arbetet under 2012. Om arbetet utfördes under 2012 men fakturan betalas under 2013, kommer skattereduktionen att komma med i deklarationen som man lämnar 2014.

Om du betalar för arbete i förskott under 2012 krävs det att arbetet är utfört senast den 31 januari 2013 samt att utföraren ansökt om utbetalning senast den 31 januari 2013 för att man ska kunna få preliminär skattereduktion för 2012. I Skatteverkets app kan man med mobilt bank-id enkelt se hur mycket man har utnyttjat av sina rot- och rutavdrag och om utföraren har ansökt om och fått utbetalning. Man hittar även dessa uppgifter via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

Försäljning av fastighet och bostadsrätt

Den som ska sälja fastighet eller bostadsrätt ska tänka på att det är dagen för köpekontraktet, och inte tillträdesdatum, som avgör vilket år som affären ska deklareras.

Nya skattetabeller

På Skatteverkets webbplats finns de nya skattetabellerna och skattesatserna för 2013 och man kan gå in och se hur mycket man ska betala i preliminärskatt.

Förlängd deklarationstid till den 3 maj

Skatteverkets pressmeddelande

Skatteverket har i dag beslutat att förlänga tiden för deklaration till den 3 maj. Bakgrunden är att det under dagen har varit svårt att komma fram till Skatteupplysningen.
– Det har till och från under dagen varit svårt att komma fram till Skatteupplysningen. De flesta kommer fram men ett stort antal personer har haft problem. De tekniska problemen kvarstår. Därför har vi fattat beslut att förlänga inlämningsperioden av deklarationen till den 3 maj. Vi gör det för att de som idag har haft svårt att komma fram ändå ska kunna få sina frågor besvarade, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.Den som lämnar in deklarationen senast den 3 maj kommer alltså inte att påföras någon förseningsavgift.Den som deklarerar elektroniskt senast den 3 maj klockan 24.00 kan därtill få pengar tillbaka före midsommar på samma sätt som den som lämnat deklarationen till den 2 maj.Hittills har över 4,5 miljoner personer deklarerat elektroniskt. Allt fler använder Skatteverkets elektroniska tjänster – via webbplatsen, mobilapplikation, sms eller knapptelefon. De flesta använder webbplatsen, men rekordmånga har också upptäckt Skatteverkets applikation för smartphone.Observera att ordinarie öppettider på servicekontor och inlämningsställen gäller under den 3 maj.

Hitta servicekontor

Kontaktpersoner för media:
Kay Kojer, verksamhetsutvecklare
Tfn: 010-574 82 21, 070-790 24 89Anna Sjöberg, verksamhetsutvecklare
Tfn: 010-5750093, 070-5088626Pressjour:
Tfn: 010-574 89 60Allmänna frågor, ring Skatteupplysningen 0771-567 567Läs mer om pressmeddelandet

 

Dags att deklarera?

 

När kommer blanketten?

Deklarationsblanketterna skickas ut med post i början av april. Har du inte fått din deklarationsblankett senast den 13 april kan du beställa en blankett via Skatteverkets beställningstjänst.

Utskicken sker inte områdesvis, så du behöver inte bli orolig om du inte får din blankett samtidigt som övriga familjemedlemmar eller dina grannar.

Sista dag att lämna in deklarationen är den 2 maj 2012 för både företag och privatpersoner.

För dig som är bosatt utomlands är sista dagen den 31 maj 2012.

Skatteåterbäring redan före midsommar

Löntagare, pensionärer och enskilda näringsidkare kan få skatteåterbäringen redan före midsommar. Men då måste du deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon och anmäla bankkonto senast den 2 maj.Om din deklaration har tagits ut för granskning och inte har blivit klar, kommer du kanske inte att få dina pengar före midsommar.

Hur ska jag deklarera?

Du kan deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten.

Vilken  blankett gäller för mig?

Alla privatpersoner och dödsbon deklarerar på Inkomstdeklaration 1.
Privatpersoner som driver näringsverksamhet ska redovisa inkomst av näringsverksamhet på särskild N-bilaga.

Juridiska personer (till exempel aktiebolag och handelsbolag) ska lämna Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4.

Vad ska jag deklarera?

Du ska deklarera de inkomster som du har haft under 2011. Den deklarationsblankett som du får hemskickad är till stora delar redan ifylld av Skatteverket. Om alla uppgifter stämmer behöver du bara godkänna inkomstdeklarationen.

Vill du räkna ut din skatt?

Du kan använda skatteuträkningsprogrammet för att räkna ut din slutliga skatt.

Har du betalat in för lite skatt?

Om du upptäcker att den preliminära skatt som du har betalat under året inte kommer att räcka till att betala den slutliga skatten kan du göra en extra inbetalning.

Få pengar tillbaka

Du som har anmält konto *
När kommer slutskattebeskedet? När får du pengarna?
juni (under förutsättning att du har e-deklarerat) vecka 23
augusti vecka 32
september vecka 36
december vecka 49
Du som inte har anmält konto *
När kommer slutskattebeskedet? När får du pengarna?
augusti vecka 33
september vecka 37
december vecka 50

* Med konto menas bankkonto, personkonto, plusgirokonto eller bankgiro. OBS! Skatteåterbäring under 2 000 kr betalas bara ut automatiskt om du har anmält konto. Använd vår e-tjänst Skattekonto. Har du inte har anmält något konto står pengarna kvar på ditt skattekonto och ränteberäknas.

Betala in mer pengar

När kommer slutskattebeskedet? När ska du betala?
Pengarna ska finnas på Skatteverkets konto senast
augusti 12 november 2012
september 12 december 2012
december 12 mars 2013

Ytterligare information