Archives for företag

Tidigare momsdeklaration för företag med EU-handel

Tidigare momsdeklaration för företag med EU-handel

Alla företag som haft EU-handel under 2013 och redovisar momsen en gång om året måste lämna momsdeklarationen och betala momsen senast den 26 februari i år.
– Det är nytt datum i år och det räcker med en enda försäljning eller inköp till eller från ett annat EU-land för att man ska anses bedriva EU-handel, säger Susanne Malmborg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Från och med i år ska all moms redovisas i en momsdeklaration. Momsen redovisas således inte i inkomstdeklarationen, vilket man har kunnat göra tidigare.

Det är viktigt att hålla koll på när momsen ska vara betald och redovisad. För de företag som redovisar moms en gång per år och har kalenderåret som beskattningsår gäller följande:

  • 26 februari: sista dag för företag som haft EU-handel att betala moms och lämna momsdeklaration. Detta datum gäller även de företag som av andra skäl måste redovisa och betala moms senast den 26 februari, till exempel handelsbolag och kommanditbolag.
  • Övriga företag betalar momsen och lämnar momsdeklarationen i samband med inkomstdeklarationen.

Företag som har en omsättning på högst en miljon kronor redovisar som tidigare momsen per beskattningsår. Dessa företag får automatiskt en momsdeklaration under januari månad om de lämnat en periodisk sammanställning eller köpt varor eller tjänster från andra EU-länder. Undantaget är om man börjat handla med EU-länder först i september 2013. Då kan det hända att Skatteverket inte känner till det än och därför inte skickar någon momsdeklaration i tid.

– Har man haft EU-handel men inte fått en momsdeklaration senast under första veckan i februari 2014 måste man kontakta Skatteverket. Detta gäller även de som av annan anledning ska redovisa och betala moms senast den 26 februari och inte fått en deklaration, säger Susanne Malmborg.

Om man har haft EU-handel under beskattningsåret men lämnar sin momsdeklaration först i samband med inkomstdeklarationen finns grund för Skatteverket att påföra förseningsavgift och kostnadsränta.

De som ska lämna momsdeklarationen senast den 26 februari kan redan nu lämna den via Skatteverkets e-tjänst.

 

Ny deklarationstidpunkt för företag och föreningar

Från och med i år har företag, föreningar och stiftelser fyra nya deklarationstidpunkter. Först ut att deklarera är cirka 75 000 företag och föreningar som ska lämna sina deklarationer senast den 1 november i år. Inom de närmaste två veckorna kommer deklarationsblanketterna för dessa att skickas ut.

Den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft 1 januari 2012 medför att det blir fyra nya deklarationstidpunkter för juridiska personer från och med i år.

– För en del företag innebär det att de måste lämna in deklarationer två gånger i år, men det är bara just i år, säger Jim Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Följande nya deklarationstidpunkter gäller:

  • Bokslut 31 januari till 30 april – deklarera senast 1 november.
  • Bokslut 31 maj eller 30 juni – deklarera senast 15 december.
  • Bokslut 31 juli eller 31 augusti – deklarera senast 1 mars.
  • Bokslut 30 september till 31 december – deklarera senast 1 juli.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som lämnar hela deklarationen, inklusive bilagor, elektroniskt har ytterligare en månad på sig att deklarera.

Totalt finns cirka 700 000 juridiska personer som ska deklarera vid de fyra nya deklarationstidpunkterna. Det är till exempel aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare och dödsbon berörs inte av ändringarna, utan ska precis som tidigare deklarera senast den 2 maj.

  • Klicka härlänk till annan webbplats för att se hur många juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast den 1 november 2013.