Archives for december2011

PCT-avgifter sänks

Fr o m 1 januari 2012 justeras (sänks) PCT-avgifter på grund av valutaändringar. Internationell ansökningsavgift: från 10 240 kr till 9970 kr Varje sida utöver 30: från 120 kr till 110 kr Avgiftsreducering då ansökan inges via PCT-EASY: från 770 kr till 750 kr Avgiftsreducering då ansökan inges via PDF-format: från 1540 kr till 1500 kr Avgiftsreducering då ansökan inges via XML-format: från 231…

Ny version av det internationella patentklassystemet

Nu vid årsskiftet trädde version 2012.01 av IPC i kraft. Vid de årliga revisionerna skapas nya indelningar för ny teknik och i teknikområden där dokumentationen växer snabbt. I år har nya grupper skapats i dessa subklasser: A63C: Bindningar för snowboards B24B: Läppning B60W: Reglersystem och databehandling för fordon B65B: Fyllning av förpackningar av banformat material D04H: Non-woven-materia…

Tre nya medlemmar till PRV:s insynsråd

Den 22 december tog regeringen beslut om att förordna tre nya medlemmar till PRV:s insynsråd. Insynsrådets medlemmar IP-chefen Hanns Hallesius VD Magnus Hallin Advokaten Ann-Charlotte Söderlund Prof. Ulf Petrusson VD Bert Junno Jur Dr Christina Wainikka De nya medlemmarna är Hanns Hallesius, IP-chef på Electrolux, Magnus Hallin, VD Awapatent samt Ulf Petrusson, professor vid Göteborgs…

Priority Document Access Service (PDAS)

Nu finns det möjlighet för sökande som lämnar/lämnat in en ansökan till PRV att begära att PRV ska skapa och ladda upp ett prioritetsdokument av den inlämnade ansökan till WIPO via PDAS. Priority Document Access Service är en frivillig tjänst utarbetad och administrerad av Internationella byrån på WIPO. PDAS möjliggör för sökande som lämnar in en ansökan med prioritet från en tidigare ansökan a…

Missade du vårt PPH-seminarium?

Nu kan du ta del av presentationerna från vårt seminarium om PPH som hölls på PRV den 30 november. Vid seminariet presenterade Charles Eloshway (USPTO) och Toshinao Yamazaki (JPO/JETRO) nyttoaspekter med PPH ur ett amerikanskt respektive japanskt perspektiv. Herman Phalén (PRV) presenterade hur systemet kan användas för svenska sökanden. PCT – Patent Prosecution Highway

Betalningsalternativ i Svensk varumärkesansökan

PRV har för närvarande problem med bankbetalning via Nordea i e-tjänsten Svensk varumärkesansökan. PRV har därför beslutat att stänga betalningsalternativet tills vidare och hänvisar till övriga alternativ: Kortbetalning med VISA eller Mastercard Bankbetalning med SEB (företag), Swedbank eller Handelsbanken Depositionskonto Ansök om svenskt varumärke Varumärkesansökan Om varumärkesansökan

Bättre förutsättningar för Mälardalens företagare och uppfinnare

Företagarna i mälardalen ska få bättre förutsättningar för att lyckas med sina affärsidéer när regionens rådgivare bjuds in till en heldag om immaterialrätt i praktiken. Bakom inbjudan står Almi och Patent- och registreringsverket (PRV). På tisdag 6 december bjuder Almi och PRV in regionens affärs- och företagsrådgivare till en utbildningsdag. Syftet är att gemensamt stärka regionens affärs- oc…

Bättre förutsättningar för regionens företagare och uppfinnare

Innovationskontor Norr och Patent- och registreringsverket (PRV) bjuder på onsdag den 30 november in till en nätverksträff om IP-strategier. Det långsiktiga målet med träffen är att företagarna i Västerbotten ska få bättre förutsättningar för att lyckas med sina affärsidéer och det är regionens innovations- och affärsrådgivare som är inbjudna. Affärs- och företagsrådgivarens uppgift är att ge…

Bättre förutsättningar för regionens företagare och uppfinnare

De värmländska företagarna är först ut med att få bättre förutsättningar att lyckas med sina affärsidéer när regionens rådgivare bjuds in till skräddarsydda nätverksträffar. På tisdag den 22 november tar PRV steget från planering till verklighet i sin satsning på att bli en bättre partner för affärs- och företagsrådgivare i landet. Affärs- och företagsrådgivarens uppgift är att ge stöd och…

Bättre förutsättningar för Mälardalens företagare och uppfinnare

Företagarna i mälardalen ska få bättre förutsättningar för att lyckas med sina affärsidéer när regionens rådgivare bjuds in till en heldag om immaterialrätt i praktiken. Bakom inbjudan står Almi och Patent- och registreringsverket (PRV). På tisdag 6 december bjuder Almi och PRV in regionens affärs- och företagsrådgivare till en utbildningsdag. Syftet är att gemensamt stärka regionens affärs- oc…