PRV minskar personalstyrkan i Stockholm

PRV har tidigare i höst informerat om en minskning av personalstyrkan inom design- och varumärkesavdelningen i Söderhamn. Nu har information lämnats till Arbetsförmedlingen om ett varsel som berör 57 personer med placering i Stockholm. Förhandlingar har skett enligt MBL §11 om uppkommen arbetsbrist inom patentavdelningen och PRV:s stödfunktioner. Att stödfunktioner berörs är en direkt effekt av…

Social tagging: >

Comments are closed.