PRV utbildar 18 utvecklingsländer i immaterialrätt

För att stötta den ekonomiska tillväxten i olika utvecklingsländer arrangerar Patent- och registreringsverket, på uppdrag av SIDA (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete), årliga utbildningar om immaterialrätt. Utbildningarna genomförs i samarbete med WIPO (World Intellectual Property Organisation). Tre gånger per år håller PRV internationella utbildningar inom immaterialrätt (paten…

Social tagging: >

Comments are closed.