Slopande av generellt krav på fullmakter i valideringsärenden

För att bli antecknad som ombud i ärenden som avser validering av europeiska patent i Sverige, krävs inte längre generellt ingivande av fullmakt.

Social tagging: >

Comments are closed.