Stödsystem för företags immateriella tillgångar

PRV och Vinnova har fått i uppdrag av näringsdepartementet att kartlägga och analysera det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Fokus är speciellt på små och medelstora företags behov. Syftet med projektet är att tydliggöra behovet av statliga insatser för att stödja företagens utveckling och affärsverksamhet med immateriella tillgångar. Projektet ska också…

Social tagging: >

Comments are closed.