Uppfinningar ska hjälpa till att rädda Östersjön

EU har skapat en unik makroregion som gemensamt arbetar för att rädda Östersjön. I Sverige har Miljö- och Näringsdepartementen gett Patent- och registreringsverket (PRV) i uppdrag att bidra med viktig patentinformation som kan gynna östersjömiljön. PRV arbetar sedan ett halvår tillbaka med projekt Sea of Inventions som är en del av EU:s strategi för östersjöregionen. EU tillämpar en helt ny…

Social tagging: >

Comments are closed.