Verkar det krångligt att söka patent?

Det kan vara svårt och krångligt att sätta sig in i patentprocessen och dess olika vägval för första gången. Därför har Patent- och registreringsverket (PRV) tagit fram en interaktiv guide som ska underlätta för nybörjare på patentområdet. I en pedagogisk guide beskriver PRV hur man som företagare går tillväga för att söka svenskt och internationellt patent. Där finns bland annat länkar till…

Social tagging: >

Comments are closed.