Vill du se in i framtiden? Titta först i backspegeln!

Foreseeker™ förutser teknikutveckling. I vilken utvecklingsfas befinner sig en viss teknik eller ett visst teknikområde? Det är en nyckelfråga för företag som utvecklar och marknadsför teknikbaserade tjänster och produkter. Nu har PRV gjort det möjligt att ge en prognos om framtiden. Sverige är först på marknaden med att erbjuda den här typen av business intelligence baserad på patentinformatio…

Social tagging: >

Comments are closed.