Ny version av det internationella patentklassystemet

Nu vid årsskiftet trädde version 2012.01 av IPC i kraft. Vid de årliga revisionerna skapas nya indelningar för ny teknik och i teknikområden där dokumentationen växer snabbt. I år har nya grupper skapats i dessa subklasser: A63C: Bindningar för snowboards B24B: Läppning B60W: Reglersystem och databehandling för fordon B65B: Fyllning av förpackningar av banformat material D04H: Non-woven-materia…

Social tagging: >

Comments are closed.