Priority Document Access Service (PDAS)

Nu finns det möjlighet för sökande som lämnar/lämnat in en ansökan till PRV att begära att PRV ska skapa och ladda upp ett prioritetsdokument av den inlämnade ansökan till WIPO via PDAS. Priority Document Access Service är en frivillig tjänst utarbetad och administrerad av Internationella byrån på WIPO. PDAS möjliggör för sökande som lämnar in en ansökan med prioritet från en tidigare ansökan a…

Social tagging: >

Comments are closed.